Skip to content

Velkommen

Velkommen til HVP

HjemVending

Organisationen HjemVending (HV) bistår herværende ukrainere med støtte til uddannelse i Danmark og Ukraine med henblik på senere bistand til hjemvending til Ukraine med sigte på at etablere eller videreføre private virksomheder til landets genopbygning og til fremme af et erhvervsliv, der kan understøtte samfundet og familierne.

HjemVending rekrutterer og koordinerer danske og ukrainske mentorer, som kan bidrage med at få ukrainere uddannet, mens de opholder sig i Danmark.

Endvidere organiserer og koordinerer HV investorer, som kan og vil hjælpe uddannede ukrainere til at vende hjem til Ukraine for at skabe eller videreføre private virksomheder.

Endelig er HV aktiv med at starte og formidle dansk-ukrainske kultur-cafeer, som et samlings- og mødepunkt for herværende ukrainere.