Skip to content

Velkommen

Velkommen til HVP

HjemVendingsProgrammerne

Vi ønsker at bidrage positivt til indsatsen for flygtninge. I integrationsindsatsen for flygtninge er der ofte en væsentlig faktor, der overses: at mange af de herværende flygtninge ville foretrække at vende tilbage til hjemlandet, hvis betingelserne var gunstige.

Derfor arbejder vi på at etablere en grunduddannelse, der kan sikre flygtningene de fornødne kompetencer til en bæredygtig hjemvending.

Hjemvendingsgrunduddannelsen, HGU, er et frivilligt tilbud til flygtninge om at uddanne sig inden for et erhvervsfag på en dansk erhvervsskole med sigte på at vende hjem til hjemlandet efter 1-2 års uddannelse. HGU’en kan bygges oven på en IGU (Integrationsgrunduddannelsen) af kortere eller længere varighed, når formålet er at fortsætte opbygningen af kompetencer, der vil fremme hjemvending på et bæredygtigt grundlag.

Efter den massive tilflugt gennem de senere år har det danske samfund udfordringer ved at tilbyde fornuftige arbejds- og levebetingelser til vores herværende flygtninge. Med en antagelse om, at 10-30 % af de herværende flygtninge har et ønske om – og på kort sigt en mulighed for – at hjemvende til hjemlandet, giver dette program fordele til både flygtninge og det danske samfund.