Skip to content

Aktiviteter

Aktiviteter

HjemVendingsProgrammerne

Lørdagsskolen

Udkast

Baggrunden for Lørdagsskolen er blandt andet, at der kan gå rigtig lang tid, inden det kan lade sig gøre at vende hjem for de flygtningefamilier, som vælger den frivillige vej til en anden tilværelse end Danmark. Ventetiden bør udnyttes til at udruste specielt børnene med så mange sproglige og læringsmæssige værktøjer som muligt, så hjemvending bliver mere overskueligt og lempeligt end blot at sidde og vente i en dansk kontekst. Disse børn bliver formentlig i stand til at mestre to sprog og to kulturer.

Deltagere i Lørdagsskolen er børn og voksne i flygtninge- og indvandrerfamilier, som overvejer eller har besluttet at vende hjem til hjemlandet, når det kan lade sig gøre rent sikkerhedsmæssigt, boligmæssigt mv.

Frekvens for Lørdagsskolen: Hver  anden lørdag kl. 14-16 i Faaborg, Ringe, Årslev og Korinth. (På skift eller bus-løsning)

Sprog: Arabisk eller andet modersmål

Indhold: Sprog, kultur, skole, sundhed, erhverv, sikkerhed, repatriering og hjemvending.

Format: To blokke af 45 minutter plus en pause imellem for både børn og voksne, hver for sig.

Lærere: Der identificeres og indbydes undervisere, som mestrer sproget og som kan undervise i et eller flere af ovenstående emner for børn og voksne. Der lægges vægt på børnenes leg og læring som grundpillen i tilbuddet. Tolkning kan blive nødvendig på enkelte emner.

Finansiering: FaaborgMidtfyn Kommune (mindre), LEGO Fonden (mest), Røde Kors (mindre).

Ansvarlige Partnere: HjemVendingsProgrammerne (ansøger), Røde Kors i FMK, Det Syriske Kulturinstitut i København, AOF/FOF.