En travl sommer i HjemVendingsProgrammerne

Interview med Jørgen Trydeman, 15. september 2019.

I har justeret jeres logo i løbet af sommeren. Hvad er grunden til, at V’et nu er fremhævet?

Vi har villet understrege, at der er stor forskel på vores arbejdsområde, hjemVending, som er frivilligt og positivt, og hjemSending, som er ufrivilligt og derfor forbundet med negative følelser. Det er vigtigt for os, at de to begreber ikke forveksles med hinanden.

Hvilke planer har I ellers for organisationen?

Der er en del arbejde forbundet med at holde organisationen ved lige. Derfor arbejder vi på tre ting: Dels arbejder vi på at blive mere synlige ved at skrive og debattere i det offentlige rum. Mere opmærksomhed vil give os flere medlemmer og flere frivillige, som kan hjælpe med de daglige opgaver.

Dels fortsætter vi vores fundraising, som har fyldt meget i det seneste år. Vi kender en håndfuld mæcener, som måske vil støtte os.

Og endelig vil vi etablere et Advisory Board i løbet af det kommende års tid.

Hvem skal sidde i jeres Advisory Board – og hvordan skal det arbejde?

Vi vil gerne have fat i 6-10 gode folk, som vi opsøger personligt, en for en. De skal have en baggrund indenfor uddannelse af flygtninge, være motiverede og have klare meninger om emnet. Lige nu har en vi uformel liste over navne, som vi er ved at gennemgå. Deltagerne skal mødes to gange om året.

I har tidligere haft mødelokaler hos Polymeren i Årslev…

…men det er vi gået bort fra igen. Vi har ikke noget stort behov for faste mødelokaler lige nu. Det kommer først med de konkrete projekter, som vi er ved at søge om støtte til. Indtil da kan vi sagtens nøjes med at holde møder i Korinth.

Hvordan udvikler jeres netværk sig?

Vi har fået et godt fagligt og personligt forhold til ledelsen i Røde Kors Midtfyn her i 2019. Vi har også gode relationer til Faaborg-Midtfyn Kommune, som støtter os på forskellig vis. Dog skal samarbejdet udbygges mere, før vi er klar til de praktiske projekter.

Vi har jævnligt været i forbindelse med både SOSU Syd og SOSU Fyn og vi har holdt et godt fællesmøde med SOSU Fyn og Røde Kors Midtfyn. Også her kræver et fast samarbejde dog, at vi får færdigudviklet vores projekter på SOSU-området.

Til gengæld har vi haft forbindelse med medarbejderne på Det Syriske Kulturinstitut. De er meget imødekommende og vi regner med at deltage i et mandagsseminar i København i den nærmeste fremtid.

Apropos de konkrete projekter: Har I nogle nye ideer?

Ja, vi vil gerne etablere Lørdagsskolen. Det er et tilbud til børn i familier, som enten har besluttet at vende hjem, eller som overvejer det. Mens de voksne lader sig uddanne, eksempelvis som SOSU’er, skal skolen styrke børnenes sprog og kultur, så hjemvending bliver nemmere for børnene. Sproget afhænger af børnenes nationalitet, så det kan være arabisk, kurdisk eller noget tredje. Tid og sted er ikke besluttet endnu. Det kommer an på finansieringen.

Har I kontakter til det politiske system?

De har holdt pause her i 2019. Vi har ikke opsøgt politikere, da vi helst ville have den lange valgkamp overstået først. Så kunne vi bagefter se, hvordan regeringen ville agere på flygtningeområdet.

Vi ved ikke helt endnu, hvilken betydning regeringsskiftet får. Men vi vil gerne i gang med at opsøge politikere igen så snart som muligt.

Hvis man ser ud i verden, tyder intet på, at det høje antal flygtninge bliver mindsket foreløbig. Vores arbejde bliver ved med at være relevant.