Skip to content

Fagskolen

Fagskolen

Fagskolen består af to hovedkomponenter:

  1. ”Training of Trainers”, dvs. træning og forberedelse af flygtninge, som har en faglig baggrund, der sætter dem i stand til at undervise andre flygtninge i de forskellige fag, hovedsageligt for mellem-uddannede, fag-uddannede, og flygtninge uden uddannelse. Et konsortie af danske fagskoler forestår forberedelse og gennemførelse af dette 6 måneders forløb for egnede undervisere blandt flygtningene. Det kan dreje sig om fag som murere, tømrere, elektrikere, mekanikere, gartnere, sygeplejersker, skolelærere, SOSU-assistenter osv.
  2. Selve undervisningen af flygtningene, der vil vende hjem, forestås af konsortiet af danske erhvervsskoler over en periode på 2 år, hvor flygtningene opnår kompetencer til at foretage et skift tilbage til hjemlandet med henblik på at bidrage til genopretningen af de spolerede samfundsstrukturer og også bidrage til at skabe sig en fremtid i landet for dem selv og deres familier.