Skip to content

HjemVendingsProgrammerne

Mission, Vision og Organisation

Mission, Vision og Organisation

Mission: Det er HjemVendingsProgrammernes opgave at tilbyde undervisning og træning af flygtninge i Danmark med sigte på at disse flygtninge frivilligt skal returnere til deres respektive hjemlande for at genopbygge ødelagte samfund, herunder byer, landsbyer og sociale strukturer, infrastruktur mv.

Vision: En stor andel af de herværende flygtninge har ikke udsigt til positiv integration i det danske samfund, og mange af disse flygtninge ønsker selv og er bedre hjulpet ved at man underviser og træner dem til hjemvenden til hjemlandet efter 2-3 år i Danmark.

Organisation: HjemVendingsProgrammernes udvikling, gennemførelse og styring forestås af en tværpolitisk forening med deltagelse af brede offentlige og private interessenter i det danske samfund med interesse for og/eller viden om integration og flygtninge. Foreningen ledes af en bestyrelse og et repræsentantskab. Arbejdet i foreningen foregår i overensstemmelse med et kommissorium og en forretningsorden for bestyrelsen, som vælges af repræsentantskabet.