Skip to content

Hjemvendingsprogrammer

Hjemvendingsprogrammer

Første hovedkomponent, Uddannelse af instruktører i seks måneder, efterfølges af anden hovedkomponent, Undervisning af hjemvendende flygtninge (2.500 est. Plus medfølgende familie, i alt 10.000) i en to-års periode før exit. De to hovedkomponenter bygger på konceptet ”Training of Trainers”, hvor flygtninge med gode kvalifikationer undervises på danske fagskoler til at blive instruktører for flygtninge med færre kvalifikationer.

Der opereres med fem landeprogrammer: Irak, Syrien, Nordafrika, Øvrige Afrika samt Afghanistan. Programmerne retter sig imod følgende fagkategorier: Skolelærere, murere, tømrere, elektrikere, mekanikere, sygeplejersker, SOSU-assistenter, læger, vandingeniører, bygningsingeniører, civilt beredskab, landbrugere, gartnere, politi, civil administration og finanssektoren.

Målgruppen udgøres af cirka 10.000 flygtninge, som er ankommet til Danmark i årene 2014-16, dvs. cirka 1/3 af periodens flygtninge med familier antages at kunne motiveres og trænes under hjemvendingsprogrammerne.