Skip to content

Sprogskolen

Som en indledende del af forberedelsen af flygtninge, der frivilligt ønsker eller overvejer at vende hjem til oprindelseslandet, tilbydes i over 6 måneder kurser i erhvervs-engelsk for kvinder og mænd på aftenskolebasis. Der undervises tirsdage og torsdage.

Landsforeningen HjemVendingsProgrammerne forestår sammen med underviserne, erhvervsskolerne og oplysningsforbundene den samlede forberedelse og gennemførelse af undervisningen.

Undervisningen finansieres dels med fondsmidler, dels med midler fra kommunerne og Udlændingestyrelsen.