Stærke partnere og bred opbakning

Helge Brunse og Jørgen Trydeman fra Hjemvendingsprogrammerne (HJP) fortæller her om vores indsats gennem det første år og hvordan vores projekt er blevet modtaget.

Hvordan er det gået Hjemvendingsprogrammerne siden stiftelsen?

I begyndelsen af 2018 har vi arbejdet intensivt på vores kommunikationsplan. Især vores medarbejder Victoria Hatting har gjort en stor indsats, der danner grundlag for vores kommende kommunikation på hjemmesiden og Facebook. Der er et stykke vej endnu, inden planen er fuldt realiseret, men vi er godt på vej.

Vi havde et værdifuldt møde med Aabenraa Kommune og Social- og Sundhedsskolen Syd (SOSU) den 30. april. De var begge meget interesserede i at sætte gang i en forsøgsordning for HJP. Vi har aftalt med Aabenraa Kommune, at vi følger op i løbet af dette efterår.

Endnu et skelsættende møde fandt sted i København den 30. juli, hvor vi indledte vores samarbejde med Foreningen Nydansker. Også de vil gerne bidrage til, at HJP kommer godt i gang, og de giver en hånd med i de mange praktiske opgaver, vi får med flygtninge, der ønsker at vende hjem. Vi har i fællesskab udarbejdet et strategioplæg på tre sider, som vi sender til Kommunernes Landsforening og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udover dette har vi afholdt et antal interne møder, både i Korinth og på Polymeren i Årslev, hvor vi har fået kontor i foråret. Vi arbejder fortsat på at øge foreningens medlemstal, og jeg vil gerne fremhæve, at såvel Bent Rysgaard som Kishore Thadani har meldt sig som aktive medlemmer.

Hvordan er jeres projekt blevet modtaget?

Overalt, hvor vi har fortalt om vort arbejde, har vi fået meget positive tilkendegivelser. Både fra flygtninge og politikere og ikke mindst i kommuner, Kommunernes Landsforening og erhvervsskoler.

Hvem er jeres vigtigste samarbejdspartnere lige nu?

Vores hovedsamarbejdspartner er Foreningen Nydansker, hvis formål er at gøre integration og mangfoldighed til ressourcer for det danske erhvervsliv. Derudover arbejder vi sammen med kommuner og erhvervsskoler i Region Syddanmark, samt andre relevante organisationer.

Hvorfra kommer de flygtninge, som I vil tilbyde uddannelse i første omgang?

Vi har talt om dette emne med vore samarbejdspartnere, og satser det første år på at træne flygtninge fra Syrien, Irak og Somalia. Men flygtninge fra andre lande kan også melde sig, når de enkelte kurser bliver udbudt.

Hvordan håndterer I udfordringen ved at nogle flygtninge kommer fra områder, hvor vi ikke på forhånd kan forudse, hvornår områderne er rolige nok til, at flygtningene kan vende tilbage?

Ingen krig varer evigt, og når der bliver fred, vil der altid være behov for genopbygning. I mellemtiden kan HJP nå at uddanne en række mænd og kvinder på erhvervsskolerne og hjælpe med en basisuddannelse.

Hvis flygtningene mod forventning ikke kan vende hjem med det samme, så har de under alle omstændigheder fået et uddannelsesmæssigt løft. Det giver dem også kompetencer til det danske arbejdsmarked.

Er der nogen risiko for, at politikere vil forsøge at bruge Hjemvendingsprogrammerne i en parti- eller fløjpolitisk kamp? – og hvordan sikrer I jer imod dette?

Vi er politisk neutrale, men er samtidig bevidste om, at flygtninge og hjemvending er meget politiske emner. Vores opfattelse er, at det er positivt at støtte indvandrere, som frivilligt ønsker at vende tilbage og bidrage til deres fædrelands genopbygning, og at de politiske partier også ønsker at støtte op om dette uanset partifarve.

Hvad sker der i Hjemvendingsprogrammerne i de næste måneder?

Sammen med Foreningen Nydansker har vi netop indsendt en ansøgning til SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) om støtte til at oplyse og rådgive om repatrieringsordningen. Oplysningen vil også handle om vores egne tilbud om trænings- og uddannelsesaktiviteter for flygtninge, som ønsker eller har planer om frivilligt at vende hjem.

Vi er i løbende kontakt med flere erhvervsskoler, både tekniske skoler, SOSU og landbrugsuddannelsescentre i Region Syddanmark, hvor vi samarbejder om at tilrettelægge aktive og effektive uddannelser.

Vi er også ved at planlægge en række foredrag.

Hvad kan man gøre for at støtte Hjemvendingsprogrammerne?

Du er meget velkommen til at melde dig ind i Landsforeningen Hjemvendingsprogrammerne ved at indbetale 50 kr på foreningens konto i Sparekassen Fyn. Du skal blot anføre navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du er også velkommen til at ringe til os. Vi vil meget gerne arbejde sammen med endnu flere frivillige.

Hvordan kan man kontakte jer?

Du kan kontakte os på telefon 42 83 52 12 og 29 13 36 74 eller via mailadressen kontakt@hjemvending.dk. Vi er også fysisk til stede ved forskellige integrationsmesser på Fyn.