Sundhedsgruppen planlægger SOSU-undervisning!

Vores sundhedsgruppe er netop gået i gang med at kontakte de social- og sundhedsskoler, som vil være oplagte samarbejdspartnere ved vores planlagte SOSU-tilbud.

Tilbuddet henvender sig til kvindelige flygtninge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemlande. Vi vil gerne give dem et 14 måneders forløb, hvor de uddannes til social- og sundhedsarbejde. Det faglige indhold skal naturligvis tilpasses situationen i de lande, som kvinderne vender tilbage til. Vi vil også sikre, at kvindernes mænd og børn bliver tænkt ind i planlægningen.

SOSU-undervisningen skal kombineres med et 6 måneders forløb, som omfatter undervisning i arabisk til både børn og voksne, kurser i hvordan man som hjemvendende flygtning kan finde støtte til bosætning, muligheder for danske statslån til boliger og iværksætteri samt en introduktion til repatrieringspakken hos Dansk Flygtningehjælp.

Vores sundhedsgruppe har masser af kompetencer og en gennemtænkt plan. Nu handler det om at finde de skoler, som kan hjælpe os med at realisere den.