Skip to content

Til flygtninge

Til flygtninge

Hvis du overvejer at vende hjem, kan HjemVendingsProgrammerne måske hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at opnå mere og bedre uddannelse, samt hjemvendingsstøtte. Det sker ved at tilbyde forskellige uddannelsesmuligheder for dig og dine børn:

• Du kan deltage i forberedelsesforløb før optagelse på faglige uddannelser
• Du kan få en personlig mentor, som støtter dig gennem uddannelsen, og som også støtter dig, når du er vendt hjem
• Dine børn kan få modersmålsundervisning på vores Lørdagsskole
• Du kan søge om økonomisk støtte ved hjemvending, eksempelvis lån til bolig og opstart af erhverv

Hvis du er interesseret, kan du kontakte HjemVendingsProgrammerne på tlf. 29133674 eller mail jt@aasum.dk