Skip to content

Til mentorer

HjemVendingsProgrammerne tilbyder gennem frivillige erhvervs-mentorer assistance til flygtninge med henblik på uddannelse og træning i Danmark i oprettelse og drift af erhvervsvirksomheder. Sigtet for indsatsen gennem de frivillige erhvervs-mentorer er at flygtninge på kurserne skal trænes og motiveres til at vende hjem til hjemlandet for at deltage i genopbygningen af civilsamfundet. Eksempler på selvstændige virksomheder i hjemlandet kan være gartnerier, mekanikerværksteder, bagerier, tømrer- og murervirksomheder m.fl.

Skulle du have interesse i at blive erhvervs-mentor i HjemVendingsProgrammerne bedes du kontakte formanden i foreningen på tlf. 29133674.