Skip to content

Til partnere

Til partnere

HjemVending samarbejder med alle relevante aktører på integrationsområdet, herunder statslige, kommunale og  regionale interessenter samt ikke-statslige aktører. Endvidere samarbejder vi med en række erhvervsskoler, som er fundamentet for programmernes tilbud om at opkvalificere flygtninge, før de vender tilbage til hjemlandet.